5В010900–Математика мамандығы

Академиялық дәреже және квалификация: математика бакалавры

Оқу мерзімі: 4 жыл

Оқу түрі: күндізгі, күндізгі қысқартылған, сырттай және сырттай қысқартылған.

Педагогика бағытындағы мамандық түлектері атқара алатын жұмыстар:

 • орта мектептерде және арнайы орта оқу орындарында, лицейлерде, гимназияларда, кәсіби-техникалық училищелерде математика мұғалімі;
 • математика, информатика, педагогика, психология және математиканы оқыту әдістемесі аясында ғылыми-зерттеу институттарында, орталықтарында;
 • математикалық әдістер мен компьютерлерді қолданылатын мемлекеттік басқару органдарында, білім депортаменттерінде, әр түрлі жеке меншік ұйымдарында.

Мамандық 6N010900– Математика (математика магистрі)

Академиялық дәреже және квалификация: математика магистрі

Оқу мерзімі: 2 жыл

Оқу түрі: күндізгі.

6N010900 – Математика шифрі бойынша магистратура мамандығы 2008 жылы математикалық талдау және дифференциалдық теңдеулер кафедрасында ашылды.

МжИОӘ кафедрасы «5В060100-Математика» мамандығына математиканы оқыту әдістемесі пәнінен сабақ беріп, педагогикалық практиға апарады. Кафедра бойынша оқытылатын пәндер мен арнайы курстар.

 1. Элементарлық математика.
 2. Математикалық есептерді шешу практикумы.
 3. Стандартты емес есептерді шешу практикумы.
 4. Математиканы оқыту әдістемесінің қосымша тараулары.
 5. Мектептің математика курсын тереңдетіп оқыту сұрақтары.
 6. Математикадан сыныптан тыс жұмыс.
 7. Математика тарихы мен методологиясы.
 8. Информатика.
 9. Информатиканы оқытуәдістемесі.
 10. Экономикадағы математика.
 11. Математика.
 12. Жоғары математика.

2014 -2015 оқу жылынан бастап 5B010900 – Математика мамандығының студенттері көптілді топтарда оқиды.

2014 ж. 5В010900-Математика және 6М010900-Математика мамандықтары арнайы мамандандырылған аккредитациядан өтті

5В010900-Математика мамандығына арнайы мамандандырылған аккредитация Сертификаты

6М010900-Математика мамандығына арнайы мамандандырылған аккредитация Сертификаты