Кафедра келесі бакалавриат мамандықтары бойынша:

6В05401 «МАТЕМАТИКА» (жаратылыстану ғылымы бағытыныда)

6В01502.1 «МАТЕМАТИКА-ФИЗИКА»

магистратура мамандықтары бойынша:

7М05409201 «МАТЕМАТИКА» (жаратылыстану бағыты)

7М01501001 «МАТЕМАТИКА» (білім беру)

докторантура мамандығы бойынша:

8D05409201 «МАТЕМАТИКА» түлектерді даярлайды.

5В060100-Математика мамандығын бітірген бакалаврлар келесі кәсіпкерлік қызметтерді орындай алады:

  • экономика, жаратылыстану ғылымдары облыстарындағы құбылыстар мен процестердің математикалық моделін өңдеу;
  • бағдарламалық кешендері құру;
  • білім жүйесінде білім беру;
  • математиканы қолданумен байланысты аймақтарда ғылыми-зерттеу жұмыстары.

7М01501001– Математика мамандығын бітіруші магистерлердің кәсіпкерлік қызметтерінің объектілері: ЖОО мен ғылыми-зерттеу орындары; мемлекеттік-әкімшілікті басқару жүйесінің органдары; ғылым мен білім берудің мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелері; өнеркәсіптік өндірістер, жобалық, технологиялық және конструкторлық мекемелер мен ұйымдар және б.б.

7М01501001-Математика мамандығын бітірген магистратура түлектері келесі кәсіпкерлік қызметтер түрлерін орындай алады, олар: педагогикалық; ғылыми-зерттеу; әкімшілік-басқарушылық; экспертті-кеңестік.

7М01501001-Математика мамандығын бітіретін магистратура түлектерінің кәсіби қызмет объектілері болып: математика және механика, информатиканың ғылыми-зерттеу институттары мен жаратылыстану техникасы саласындағы басқа да мекемелер; мемлекеттік және мемлекеттік емес жеке меншіктегі ЖОО; білім беру мен жаратылыстану ғылымдары аймақтарындағы мемлекеттік басқару органдарында өз жұмыстарында математика әдістерін қолданатын әртүрлі жеке меншіктегі мемлекеттерде.

7М01501001-Математика мамандығын бітірген магистратура түлектері келесі кәсіпкерлік қызметтер түрлерін орындай алады, олар: білім беру (педагогикалық); әдістемелік; ғылыми-зерттеу; өндірісте-басқарушылық; аналитикалық.