Битимхан Самат

Аты-жөні, тегі: Бітімхан Самат

Базалық мамандық: «Математик», Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ (1997).

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: физика-математика ғылымдарының кандидаты.

Қызметі: кафедра меңгерушісі.

Мамандық шифры: 01.01.01 – математикалық анализ.

Диссертация тақырыбы: кандидаттық: “Еселі тригонометриялық қатарлардың абсолютті қосындылану және интегралдану шарттары туралы” (2002).

Жұмыс өтілі: ҚарМУ – 15 жыл.

Ғылыми жетістіктері: үш математика магистрын дайындады.

Бір оқулық, 3 оқу құралдарының, алыс-жақын шет елдерге шыққан 40-тан астам ғылыми мақалалардың авторы.

Халықаралық және республикалық деңгейдегі симпозиумдар мен ғылыми конференцияларға қатысты.

Оқитын курстары: «Математикалық анализ», «функционалдық анализ», «комплекс айнымалы функциялар теориясы».

Біліктілікті жетілдіру жайындағы мәлімет:

Қатысқан жобалары: «Әртүрлі ортогонал базистер бойынша Фурье қатарлары және олардың гармоникалық анализде қолданылуы» (Ф.0508, ҚР БҒМ

ҒК Қолданбалы математика институты, Қарағанды) – орындаушы.

Наградалар мен атақтары: академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің құрмет грамотасы (2005), ҚР БҒМ ұлттық тестілеу орталығының грамоталары (2009, 2010, 2011).

Ғылыми қызығушылығы: қатарлар теориясы, функциялар теориясы.

Алдибекова Мая Смагуловна

Аты-жөні, тегі: Алдибекова Мая Смагуловна

Базалық мамандық: «Қолданбалы математика», Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (1997).

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: Қолданбалы математика магистрі.

Қызметі: Фға оқытушы.

Мамандық шифры: 51.01.02 – Қолданбалы математика.

Диссертация тақырыбы: магистрлік: «ВМО кеңістігіндегі локалды-максималдық операторлар» (2004);

Жұмыс өтілі: жалпы -25 жыл, педагогикалық -15 жыл.

Ғылыми жетістіктері: Баспадан жарық көрген 35 шақты басылымдардың, 1 электронды оқулықтың авторы.

Соңғы 5 жылда 1 электронды оқулық, 1 әдістемелік нұсқау, 2 ғылыми мақала баспадан шығарылды.

Алматы, Павлодар, Қарағанды және басқа қалаларда өткізілген халықаралық, республикалық, аймақтық деңгейдегі конференция жұмыстарына қатысты.

Оқитын курстары: «Дифференциалдық теңдеулер», «Математикалық физика теңдеулері», «Интегралдық теңдеулер», «Вариациялық есептеу», «Жоғары математика», «Дифференциалдық теңдеулер, математикалық физика және оларды шешу сандық әдістері», «Дербес туындылы теңдеулер»

Біліктілікті жетілдіру жайындағы мәлімет:

«Қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша білім беру әдістемесі» акад. Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ 2012 ж.

«Қолданбалы дидактикалық материалдарды өңдеу және несиелік пен қашықтықтан оқыту технологиялары жағдайында білім беру әдістемелері» акад. Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ 2013ж,

«ЖОО химия және информатика оқытушыларына ағылшын тілін жеделдете оқыту» курсын («5В011100 – Информатика») мамандығы бойынша бітірді.

Ғылыми зерттеулер үшін Thomson Reuters ресурсы бойынша семинарға қатысты.

Ғылыми қызығушылығы: ВМО кеңістігіндегі локалды-максималдық функциялар, олардың қасиеттерін талдау.

Искакова Гаухар Шамугутовна

Аты-жөні, тегі: Искакова Гаухар Шамугутовна

Базалық мамандық: 2104- «Математика», Целиноград мемлекеттік педагогикалық институті (1981).

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент.

Қызметі: Кафедра меңгерушісі.

Мамандық шифры: 01.01.02 – Дифференциалдық теңдеулер.

Диссертация тақырыбы: кандидаттық: «Санамалы дифференциалдық-айырымдық теңдеулер жүйесінің квазипериодты шешімдері» (1991);

Жұмыс өтілі: жалпы -39 жыл, педагогикалық -30 жыл.

Ғылыми жетістіктері: 5 оқу құралының, Қазақстан, Ресей, Украина мемлекеттерінде баспадан жарық көрген 50 шақты басылымдардың, 3 электронды оқулықтың авторы. Соңғы 5 жылда 3 электронды оқулық, 8 ғылыми мақала баспадан шығарылды. Москва, Теріскөл, Алматы, Қарағанды және басқа қалаларда өткізілген халықаралық, республикалық, аймақтық деңгейдегі конференция жұмыстарына қатысты.

Оқитын курстары: «Дифференциалдық теңдеулер», «Математикалық физика теңдеулері», «Интегралдық теңдеулер», «Вариациялық есептеу», «Жоғары математика», «Сингулярлы ауытқыған дифференциалдық теңдеулер», «Дифференциалдық теңдеулер, математикалық физика және оларды шешу сандық әдістері».

Біліктілікті жетілдіру жайындағы мәлімет:

«Қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша білім беру әдістемесі» акад. Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ 2012ж,

«Қолданбалы дидактикалық материалдарды өңдеу және несиелік пен қашықтықтан оқыту технологиялары жағдайында білім беру әдістемелері» акад. Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ 2013ж,

«Өрлеу» біліктілігін жоғарылатудың ұлттық орталығы» АҚ 2013ж. бағдарламасы бойынша Қазақстан Республикасы педагогикалық мамандардың біліктіліг арттыру курсы

Ғылыми қызығушылығы: Ауытқитын аргументтерімен берілген дифференциалдық теңдеулердің периодты шешімдерінің бар болуы мен тұрғызылуы жөніндегі сұрақтар.

Марапат және атақ:

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің еңбек сіңірген қызметкері атағына ие

«Академик Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ 40 жыл» медалымен марапатталды.

Космакова Минзиля Тимербаевна

Аты-жөні, тегі: Космакова Минзиля Тимербаевна

Базалық мамандық: «Математика». Оқытушы. Математик, КарМУ (1991)

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: математикадан философия докторы (PhD).

Қызметі: доцент.

Мамандық шифры: 6D060100 – Математика

Диссертация тақырыбы: диссертациялық: «Цилиндр емес облыстардағы параболалық шеттік есептер» (2016)

Жұмыс өтілі: КарМУ – 25 жыл.

Ғылыми жетістіктері: Төрт оқу құралының, алыс және жақын шетелдерде жарық көрген 60-тан астам ғылыми басылымның авторы.

Халықаралық, республикалық деңгейде өткізілген конферецияларға, конгресстерге қатысты.

Оқитын курстары: «Математикалық талдау», «Дербес туындылы теңдеулер», «Функционалдық талдау», «Интегралдық теңдеулер».

Жобаларға қатысу: Өзгешеленген цилиндрлік емес облыстарда жылу өткізгіштік шеттік есептері және қате есептер («Фундаментальды зерттеулер бағдарламасы», Тақырып 0823/ГФ4, орындаушы «Математика және математикалық модельдеу» институты, Алматы)

Ғылыми қызығушылығы: Дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер үшін шеттік есептер, Вольтер ерекше интегралдық теңдеулері, операторлардың спектрлік теориясы.

Марапат және атақ:

ЖОО үздік оқытушысы 2019

Адал еңбегі үшін құрмет грамотасы (берілген 12.2004 ҚарМУ ректоры),сертификат IIELTS (5.0 score) (берілген 02.10.2014 InterPress centre),

Сертификат №659 (берілген 15.10.2005) Оқу процесінде инновациялық технология бойынша ЖОО оқытушыларының БЖФ,

Central European Education Institute шетелдік тағылымдама кезінде тыңдалған дәріс курсын аяқталуы туралы сертификат (магистратурада білім алуда білім бағдарламасы) (Bratislava, 2012),

Intermediate Conversational English тыңдалған 256 сағаттық дәріс курсын аяқталуы туралы алтын сертификат (солтүстік американдық оқытушылар, Educational Services International, SBTC, Қарағанды, 24.05.2012).

Рамазанов Мурат Ибраевич

Аты-жөні, тегі: Рамазанов Мурат Ибраевич

Базалық мамандық: «Математик», С.М. Киров атындағы ҚазМУ (1971)

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: физика-математика ғылымдарының докторы, профессор.

Қызметі: профессор.

Мамандық шифры: 01.01.02 Дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика.

Диссертация тақырыбы: кандидаттық: «Вольтерра типті ерекше интегралдық теңдеудің біріңғай класының спектрі туралы» (1981),

докторлық: «Спектралды – жүктемелі параболалық және жүктемелі эллиптика – гиперболалық теңдеулер үшін шеттік есептер» (2006).

Жұмыс өтілі: ҚарМУ – 45 жыл.

Ғылыми жетістіктері:

үш физика – математика ғылымының кандидатын және жиырмадан астам магистрларды дайындады.

Алматы: Ғылым баспасы, 2010.- 334 с. «Дифференциалдық теңдеудің ауытқуы ретіндегі жүктемелі теңдеу» монографиясының, 5 оқу құралдары мен электрондық оқулықтардың, алыс-жақын шет елдерге шыққан 200-ден астам ғылыми мақалалардың авторы.

Халықаралық және республикалық деңгейдегі симпозиумдар мен ғылыми конференцияларға қатысты.

Оқитын курстары: «Математикалық физика теңдеулері», «Дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер», «Жүктемелі дифференциалдық теңдеулер», «Математикалық физики теңдеулері және олардың қолданылуы», «Дифференциалдық теңдеулер, математикалық физика және оларды шешудің сандық әдістері», «Интегралдық теңдеулер», «Жалпыланған функциялар».

Ғылыми қызығушылығы: дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер үшін шеттік есептері, функционалды-дифференциалдық теңдеулер, ерекше Вольтерра интегралдық теңдеулер, операторлардың спектрлік теориясы.

Қатысқан жобалары:

Спектралды – жүктемелі операторлар және олардың қолданылуы (Фундаменталды зерттеу бағдарламасы, Тема 0823/ГФ4, орындаушы) Математика және математикалық моделдеу институты, Алматы,

Вольтеррдің интегралдық сингулярлы теңдеулері және математикалық физиканың классикалық емес есептері (Фундаменталды зерттеу бағдарламасы, Тема 1164/ГФ4, жоба жетекшісі) Қолданбалы математика институты, Қарағанды.

Марапат және атақ:

 • ЖОО үздік оқытушысы 2020
 • 2008–2010 жж ғылым мен техника дамуына қосқан үлесі үшін ғалымдар мен мамандарға арналған мемлекеттік ғылыми степендияның иегері.
 • «Қазақстан Республикасының ғылымының дамуына қосқан үлесі үшін» төс белгі.
 • «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» ҚР Ғылым және Білім Министрлігінің гранты (2009ж.)
 • «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетіне 40 жыл» толуына орай мерейтойлық медалі
 • ф.-м.ғ.д, профессора Т. Г. Мустафин атындағы сыйлықтың лауреаты.
 • «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің еңбек сіңірген қызметкері» атағы.
 • Қарағанды облысы әкімінің “Жаңа Қазақстандық қоғамның құрылуына жеке сіңірген еңбегі үшін және облыстың қоғамдық – саяси өміріне белсенді қатысқаны үшін” құрмет грамотасы
 • ҚР Ұлттық палатасының кәсіпкерлерінен “Қазақстан ғылымы мен жоғары мектептің дамуына баға жетпес қосқан үлесі үшін және ҚР үшін жоғары білікті мамандарды дайындауда жасаған еңбегі үшін” құрмет грамотасы
Танин Алибек Орланулы

Аты-жөні, тегі: Танин Алибек Орланулы

Базалық мамандық: «Математика», Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, 2004.

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: Математика магистрі

Қызметі: аға оқытушы

Мамандық шифры: 01.01.01 Математикалық талдау.

Диссертация тақырыбы: магистрлік: «Тригонометриялық және Хаар жүйесі бойынша құрылған қатралардың аппроксимативті қасиеттері мен Фурье коэффициенттері»

Жұмыс өтілі: жалпы ¬¬– 13 жыл, педагогикалық – 10 жыл.

Ғылыми жетістіктері:

10 электронды дәрістер мен мультимедиялық көрсетілім, 8 мақала мен тезистердің авторы

Алматы: Ғылым баспасы, 2010.- 334 с. «Дифференциалдық теңдеудің ауытқуы ретіндегі жүктемелі теңдеу» монографиясының, 5 оқу құралдары мен электрондық оқулықтардың, алыс-жақын шет елдерге шыққан 200-ден астам ғылыми мақалалардың авторы.

Алматы, Астана, Қарағанды, Павлодар және Ақтөбе қалаларында өткізілген Халықаралық, республикалық, аймақтық конферецияларға қатысты.

Оқитын курстары: «Математикалық талдау-1», «Математикалық талдау-2», «Математикалық талдау-3», «Математикалық талдау-4», «Математика 1», «Математика 2».

Біліктілікті жетілдіру жайындағы мәлімет: Алматы қ. «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамы: «Заманауи педагогикалық технологиялар» жоғары оқу орындарының педагогикалық мамандықтар оқытушыларының біліктілігін арттыру курсы 2016 жыл.

Ғылыми қызығушылығы: Функцияларды жуықтау теориясы, ортонормаланған жүйелер бойынша құрылған Фурье қатарлары

Тургумбаев Мендыбай Жакиянович

Аты-жөні, тегі: Тургумбаев Мендыбай Жакиянович

Базалық мамандық: “Математик. Оқытушы”, ҚарМУ(1983)

Ғылыми дәрежеcі, ғылыми атағы: физика-математика ғылымларының кандидаты.

Қызметі: доцент.

Мамандық шифры: 01.01.01 – Математический анализ

Диссертации тақырыбы: “Мультипликативті жүйелер бойынша коэффициенттердің қосындылануы және қатарлардың интегралдануы” (2001)

Жұмыс өтілі: жалпы – 40 жыл, педагогикалық – 33 жыл.

Ғылыми жетістіктері:

Екі оқу құралының, алыс және жақын шет мемелекеттерде баспадан шығарылған 30 – дан астам ғылыми басылымдардың авторы.

Халықаралық, республикалық және аймақтық деңгейлерде өткізілген конгрестердің, ғылыми конференциялардың жұмыстарына қатысты.

Оқитын курстары: Математикалық анализ, комплексного айнымалы функциялар теориясы, функционалдық анализ.

Ғылыми қызығушылығы: Мультипликативті жүйелер бойынга Фурье қатары, вейвлет-түрлендіру теориясы.

Орумбаева Нургул Тумарбековна

Аты-жөні, тегі: Орумбаева Нұргүл Тұмарбекқызы

Базалық мамандық: 0101-Математика, Ө.А. Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті (2001).

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы:физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент.

Қызметі: «Математикалық талдау және дифференциалдық теңдеулер» кафедрасының доценті.

Мамандық шифры: 01.01.02 – дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика.

Диссертация тақырыбы: кандидаттық: «Аралас туындысы бар гиперболалық теңдеулер жүйелері үшін жартылай периодты шеттік есепті шешудің параметрлеу әдісі» (2008);

Жұмыс өтілі: жалпы – 16 жыл, педагогикалық – 13 жыл.

Ғылыми жетістіктері:

4 магистранттың ғылыми жетекшісі.

Электрондық оқулықтың, 4 оқу құралының, 70-тен аса жарияланымның авторы (АҚШ, Түркия, Грузия, Украина, Ресей, Өзбекстан, Қазақстан);

Новосибирск, Ташкент, Тбилиси, Херсон, Анталия, Астана, Алматы, Қарағанды және тағы басқа қалаларда өткен халықаралық және республикалық конференциялардың қатысушысы.

Оқитын курстары: «Дифференциалдық теңдеулер», «Математикалық физика теңдеулері», «Математикалық талдау», «Дербес туындылы теңдеулер», «Есептеу математикасы мен дифференциалдық теңдеулердің теориялық негіздері», «Дифференциалдық теңдеулердің таңдаулы сұрақтары».

Біліктілікті жетілдіру жайындағы мәлімет:

1. Талапкерлерді жоғары оқу орнына дейінгі дайындаудағы жаңа әдістер мен тәсілдер. “EDTECH” Халықаралық білім орталығы.

2. ҚР ЖОО педагогикалық мамандықтағы оқытушылардың біліктілігін арттыру бағдарламасы. “Өрлеу” біліктілікті арттыру Ұлттық орталығы” АҚ.

3. Successfully completed the Professional Development course in Education for Higher. Instituto Superior de Engenharia do Porto.

Ғылыми қызығушылығы: Гиперболалық типті дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер үшін қойылған шеттік есептер.

№1.6-3.(1.6.1-01) «Дифференциалдық теңдеулер үшін шеттік және кері есепттерді зерттеудің сапалы әдістерін әзірлеу» тақырыбы бойынша орындаушы (2006-2008 жж);

№1164/ГФ4 «Вольтеррдің интегралдық сингулярлы теңдеулері және математикалық физиканың классикалық емес есептері» тақырыбы бойынша орындаушы (2014-2017 жж.)

Марапат және атақ:

ЖОО үздік оқытушысы 2018

ф.-м.ғ.д., профессор Т.Ғ.Мұстафин атындағы сыйлықақы (2014).

Шаукенова Келбет Сабырхановна

Аты-жөні, тегі: Шаукенова Келбет Сабырхановна

Базалық мамандық: «Математика», Е.А.Бөкетов атындағы КарМУ, 1995.

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: Жаратылыстану ғылымдарының магистрі

Қызметі: аға оқытушы

Мамандық шифры: 01.01.01 Математика.

Диссертация тақырыбы: магистрлік: Жоғары оқу орынында математика пәндерін оқытуда компьютерлік технологияны қолдану әдістемелері

Жұмыс өтілі: жалпы-27 жыл, педагогикалық- 17 жыл.

Ғылыми жетістіктері:

3 оқу құралы, 16 әдістемелік нұсқау, 80 электронды дәрістер мен мультимедиялық көрсетілім, 20 басылым, 1 электронды оқулық авторы.

Алматы, Павлодар, Караганды қалаларында өткізілген Халықаралық, республикалық, аймақтық конферецияларға қатысты.

Оқитын курстары: «Математикалық талдау-3», «Математикалық талдау-4», «Комплексті айнымалы функциялар теориясы», «Комплексті талдау», «Математикалық талдау-1», «Математикалық талдау-2», «Математикалық талдау-І», «Нақты талдау», «Математика 2», «Математикалық талдау-ІІ», «Математика 1».

Біліктілікті жетілдіру жайындағы мәлімет: Алматы қ. «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамы: «Заманауи педагогикалық технологиялар» жоғары оқу орындарының педагогикалық мамандықтар оқытушыларының біліктілігін арттыру курсы 2016 жыл.

Біліктілікті жетілдіру жайындағы мәлімет:

Оқытудың кредиттік және қашықтықтан оқыту технологиялары кезінде оқыту әдістері мен қолданбалы дидактикалық материалдар әзірлеу,

Қашықтықтан оқыту технологияларында оқыту әдістері,

Функцияның жуықтау теориясы және олардың қолданылуы, Қарағанды, қаңтар 2013ж.,

АО ««Өрлеу» Ұлттық біліктілікті жоғарлату орталығы»,

«Импакт- факторы бар журналдардан мақаланы қалай табу керек», г.Алматы, ноябрь 2014г.,

«Импакт- факторы бар журналдарда мақаланы қалай жариялау керек», Караганды қ., мамыр 2014ж.,

Әлемдік экономика және ақпараттандыру Институтында шетелдік ғылыми тағылымдама, Мәскеу қ., сәуір 2016 ж.

Ғылыми қызығушылығы: Жаңа ақпараттық технологиялар

Научные интересы: Новые информационные технологии.

Шаяхметова Бейбытгуль Койшыевна

Аты-жөні, тегі: Шаяхметова Бейбытгуль Койшыевна

Базалық мамандық: «Математика». Мұғалім. Е.А. Букетова атындағы КарМУ. (1980 г.).

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент.

Қызметі: доцент.

Мамандық шифры: 13.00.08- Кәсіптік білім беру теориясы мен әдістемесі

Диссертация тақырыбы: кандидаттық тақырыбы: «Графикалық-текстік және объектілі-бағытты бағдарламалау негізінде студенттерді кәсіптік мамандыққа даярлау» (2007).

Жұмыс өтілі: жалпы – 42 жыл, педагогикалық – 37 жыл.

Ғылыми жетістіктері:

1 монография, 25 оқу құралы, АҚШ, Ресей, Қазақстанда 126 мақалалар, 4 электрондық оқулық авторы;

Соңғы 5 жылда: 1 электрондық оқулық; 33 мақала шығарылды.

Алматыда, Астанада, Калининградта, Карағандыда өткен халқыаралық конференцияларда қатысты.

Оқитын курстары: «Математикалық талдау», «Функционалдық талдау», «Комплекстік талдау», «Математикалық физиканың теңдеулері», «Ақпараттық пәндер, нақты талдау»

 • IT EssentialsP:PC Hardware and Software (2010, Cisco Networking Academy),
 • Актуальные вопросы ИТ-образования в развитии современного общества (2010, ИПК МПА Туран-Профи),
 • Разработка прикладных дидактических материалов (2012, КарГУ),
 • Как публиковать статьи в журналах с импакт-фактором.
 • Семинар по ресурсам Thomson Reuters для научных исследований (2014, КарГУ),
 • Инновационные процессы в образовании (2014, Туран-Профи),
 • Современные инновационные педагогика-психологические методики в работе педагога с учащимися и родителями (2014, Центр практической психологии «Акниет»).
 • Springer (2016, КарГУ).

Ғылыми қызығушылығы: Жаңа ақпараттық технологиялар, жуықтау теориясы

Марапат және атақ: Е.А. Букетова атындағы КарМУ еңбегі сіңген жұмысшы. (2016), атақтар Профессор Т.Г.Мустафин атындағы премия (2015 г)