Сыздыкова Назым Косарбековна

Т.А.Ж.: Сыздыкова Назым Қосарбекқызы

Негізгі мамандығы: «Математика», ҚарМУ (1983 ж.).

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: физика-математика ғылымдарының кандидаты.

Лауазымы: математиканы және информатиканы оқыту әдістемесі кафедрасының доценті.

Мамандық шифрі: 01.01.01 – Математикалық талдау.

Диссертация тақырыбы: Фурье қатарының жинақтылығының L1 “еселіктің шарттары мультипликативны жүйелер” (2002 ж).

Жұмыс өтілімі: жалпы – 33 жыл, педагогикалық – 29 жыл.

Ғылыми жетістіктері: Халықаралық, республикалық, аймақтық деңгейдегі халықаралық ғылыми конференцияларға қатысты. Соңғы 5 жылда: оқу-әдістемелік нұсқау, 1 оқулық, 33 мақала мен тезистер жарияланды.

Оқылатын курстар: «Информациялық коммуникациялық технологиялар» (ағылшын тілінде), математика, элементарлық математика , элементар математиканың қосымша тараулары, Мектеп курсындағы математиканы тереңдетіп оқытудың сұрақтары.

Біліктілікті жоғарылату туралы мәлімет: 2002ж., 2005ж., 2007ж., 2010ж., 2012ж., 2013ж. (Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ – дың БЖФ).

Ғылыми қызығушылығы: заманауи ақпараттық технологиялар.

Жобаларға қатысуы: жоқ

Марапаттары және атақтары: жоқ

Ахманова Данна Маратовна

Т.А.Ж. Ахманова Данна Маратовна

Негізгі мамандығы: «Математика», ҚарМУ (1989 ж.).

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: физика-математика ғылымдарының кандидаты.

Лауазымы: математиканы және информатиканы оқыту әдістемесі кафедрасының доценті.

Мамандық шифрі: 01.01.02 – Дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика.

Диссертация тақырыбы: кандидаттық: «Нөлде немесе шексіздікте жүктеме сызығының уақыт осіне жуықталуымен берілген спектралды-жүктелген параболалық операторлыр үшін шекаралық есептер» (2010).

Жұмыс өтілімі: жалпы – 26 жыл, педагогикалық – 24 жыл.

Ғылыми жетістіктері: оқу-әдістемелік нұсқаудың, 64 ғылыми басылымның авторы.

Соңғы 5 жылда: оқу-әдістемелік нұсқау, 33 мақала мен тезистер жарияланды.

Халықаралық, республикалық, аймақтық деңгейдегі халықаралық ғылыми конференцияларға қатысты.

Оқылатын курстар: қазақ және орыс бөлімдерінің студенттері үшін «Информациялық коммуникациялық технологиялар», «Информатиканы оқыту әдістемесі», «Элементарлық математика», «Экономикадағы математика», «Математикадан сыныптан тыс жұмыс».

Біліктілікті жоғарылату туралы мәлімет: Кредиттік және қашықтықтан оқыту технологиялары жағдайында қолданбалы дидактикалық оқу-әдістемелік материалдары мен оқыту әдістерін құрастыру, Қарағанды, шілде 2012, Кәсіби қызмет саласындағы ағылшын тілі, Қарағанды, шілде 2012, Академиялық мақсаттар үшін арналған ағылшын тілі, Қазақстан Республикасының ЖОО педагогикалық мамандықтарының оқушыларының біліктілігін арттыру бағдарламасы, Алматы, сәуір 2015, Hexagon Geospatial компаниясының программалық өнімдері. Erdas Imagine программалық қамтамасыздандыру, Астана, ақпан 2016, ЖОО химия және информатика оқытушыларына ағылшын тілін жеделдете оқыту, Қарағанды, қараша 2016.

Ғылыми қызығушылығы: сингулярлы интегралдық теңдеулер, білім берудің жаңа технологиялары, заманауи ақпараттық коммуникациялық технологиялар.

Жобаларға қатысуы: 1.5.2-768 ФЗ «Функционалдық дифференциалдық параболалық операторлар үшін шекаралық есептер және айырымдық схемалар» жобасына қатысты (Ғылыми жетекші– ф.-м.ғ.д., профессор Дженалиев М.Т.).

Бертисканова Камшат Турсуновна

Т.А.Ж. Бертисканова Камшат Турсуновна

Негізгі мамандығы: «Математика», ҚарМУ (1972 ж.).

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: педагогика ғылымдарының кандидаты.

Лауазымы: математиканы және информатиканы оқыту әдістемесі кафедрасының доценті.

Жұмыс өтілімі: 45 жыл.

Ғылыми жетістіктері: 2013 жылдан 2015 жылдар аралығында 4 мақала, 14 оқу-әдістемелік кешен, 1 мультимедиялық презентация «Дополнительные главы теориии методики обучения математике I» жарық көрді.

Оқитын курстары: Математиканы оқыту әдістемесі, Элементарлық матемаика, Мектеп курсындағы математиканы тереңдетіп оқытудың сұрақтары (алгебра), Математика тарихы мен методологиясы.

Біліктілікті жоғарылату туралы мәлімет: 2013ж., Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ.

Ғылыми қызығушылығы: математиканың әдістемелік мәселелері.

Елеусіз Маржан Ержанқызы

Т.А.Ж. Елеусіз Маржан Ержанқызы

Негізгі мамандығы: «5В070500 – Математика және компьютерлік модельдеу», ҚарМУ (2015 ж.).

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: магистр.

Лауазымы: Оқытушы.

Магистрлік диссертация тақырыбы: “Use quick enumeration of objects in transmission systems and information storage”.

Жұмыс өтілімі: 2 жыл.

Ғылыми жетістіктері: 2016-2018 ж. 3 ғылыми мақала жарияланды.

Оқитын курстары: “Information and communication technology”.

Біліктілікті жоғарылату туралы мәлімет: Чехиялық политехникалық университеттен іс-тәжірбиеден өттім.(Прага қ., 2017 жыл).

Ғылыми қызығушылығы: математиканы және информатиканы оқытудағы білім берудің жаңа технологиялары.

Зулхажав Асылбек

Т.А.Ж. Зулхажав Асылбек

Негізгі мамандығы: «Математика», ҚарМУ.

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: PhD докторы.

Лауазымы: аға оқытушы.

Кандидаттық диссертация тақырыбы: Екінші ретті айырымдық теңдеулер үшін коэрцитивті бағалаулар және олардың қолданылулары

Жұмыс өтілімі: 17 жыл.

Ғылыми жетістіктері: 2014 жылдан бастап әр түрлі рейтингтік журналдарда 10 мақала жарық көрді.

Оқитын курстары: Математика, информатика, эконометрика, оңтайландырудың сандық әдістері, Ықтималдықтар теориясы және мат. Статистика, Жоғары математика, экономистер үшін математика, қосымша математика тараулары.

Біліктілікті жоғарылату туралы мәлімет: Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ іс-тәжірибе 2002 жыл.

Ғылыми қызығушылығы: Фурье қатарының теориясы, Фабер – Шаудер класының функциялар жүйесі.

Кажикенова Айгуль Шарапатовна

Т.А.Ж.: Кажикенова Айгуль Шарапатовна

Базалық мамандық: «Математика», Қарағанды мемлекеттік университеті, бітірген жылы – 1983.

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: техника ғылымдарының кандидаты.

Лауазымы: доцент.

Мамандық шифры: 05.16.08 Металлургиялық процестер теориясы.

Диссертацияның тақырыбы:«Ретсізденген бөлшектер концепциясының негізінде ассоцирленген кластердің дәрежесін ескеріп сұйық металдың жалпыланған жартылай эмпирикалық тұтқырлық моделін құру» (2010);

Жұмыс өтілі: жалпы – 33 жыл 6 ай, педагогикалық – 30 жыл.

Ғылыми жетістіктері: 1 монографияның, 3 оқу құралдың, в Германияда, Англияда, Чехияда, Болгарияда, Россияда, Казахстанда шыққан 120 астам жарияланымдардың, 2 электрондық оқу құралдың авторы

Сонғы 5 жылда: издана 1 монография, 3 оқу құрал; 2 электрондық оқу құрал; 40 ғылыми мақала шығарылды.

Оқитын курстары: «Практикум по решению нестандартных задач», «Математика в экономике», «Математика», «Высшая математика I», «Высшая математика II», «Математика I», «Математика II».

Біліктілкті жетілдіру жайындағы мәлімет: “Өрлеу” біліктілікті арттыру ұлттық орталығы Алматы қ., Norwich institute for language education. Алматы, 2014 ж.; Білім және ғылыми информация халықаралық центрі “Использование инновационных технологий в преподавании естественно-научных дисциплин в вузе” Германия, Дюссельдорф қ., 2016 ж.; Новосибирск мемлекеттік университеті “Математическое моделирование технических и производственных процессов в металлургии” Россия, Новосибирск, 2016 ж.

Ғылыми қызығушылығы:математикалық модельдеу, білім берудің жаңа технологиялар.

Жобаларға қатысу:

1. Разработка информационно-вычислительных технологий для экспертной оценки технологического совершенства производственных схем переработки горно-металлургического сырья (2012-2015ж.ж.)

2. Разработка и совершенствование технологических процессов окомкования медной шихты путем замены окатывания на брикетирование (2012-2015г.г.)

3. Разработка согласованной теории вязкости, текучести и плотности веществ как меры их хаотизации (2014-2016г.г.)

Наградалары мен атақтары: 2015 жылғы жоғары оқу орнының үздік оқытушысы; профессор Т.Г.Мустафин атындағы сыйлық лауреаты

Каршыгина Гульден Жумабеккызы

Т.А.Ж. Каршыгина Гульден Жумабеккызы

Негізгі мамандығы: «Математика», ҚарМУ.

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: PhD докторы.

Лауазымы: оқытушы.

Докторлық диссертация тақырыбы: Жалпыланған Бессель және Рисс потенциалдарын ауыстырымды инвариантты кеңістіктерге енгізу туралы.

Жұмыс өтілімі: 1 жыл.

Оқитын курстары: Жоғары математика, Математика 1,2.

Ғылыми қызығушылығы: Функциналдық кеністіктер, гармоникалық анализ, нақты айнымалы функциялар теориясы.

Кервенев Қабылғазы Ережепұлы

Т.А.Ж. Кервенев Қабылғазы Ережепұлы

Базалық мамандық: «Математика», Н.К.Крупская атындағы Семей педагогика институты, Семей (1983 ж.).

Лауазымы: аға оқытушы

Мамандық шифры: 6М060200, жаратылыстану ғылымдарының магистрі Магистрлік жұмыс тақырыбы: «Алгебра және анализ бастамаларын мектеп курсында оқытуда қолданбалы программалық жабдықтарды қолдану»

Еңбек өтілі: жалпы – 33 жыл, педагогикалық – 33 жыл, жоғары оқу орынындағы – 26 жыл.

Ғылыми жетістіктері: 5 оқу құралының, Қазақстанда, алыс және жақын шет елдерде жарияланған 140 мақаланың, 6 электронды оқулықтың авторы;

Соңғы 5 жылда: 2 оқу құралы, 2 электронды оқулық; 26 мақала жарияланды.

Халықаралық, республикалық, аймақтық деңгейдегі ғылыми конференцияларға қатыстым.

Оқитын курстары: «Математика», «Элементарлық математика», «Экономикадағы математика», «Математиканы оқыту әдістемесі», «Математикалық есептер шешу практикумы», «Жоғары математика», «Математика 1», «Математика 2».

Біліктілікті жоғарылатуы жөніндегі мәлімет: Португалия, Порто, маусым 2015 ж.; Алматы, маусым 2015ж. ҚарМУ, Қарағанды, ақпан 2017 г.

Ғылыми ізденісі: білім берудегі ақпараттық және инновациялық технологиялар, оқытудың интерактивті әдістері.

Кенеш Әбділда Сағадибекұлы

Т.А.Ж. Кенеш Әбділда Сағадибекұлы

Негізгі мамандығы: «Математика», КазПИ им. Абая (1971 ж.).

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: кандидат педагогических наук, доцент.

Лауазымы: математиканы және информатиканы оқыту әдістемесі кафедрасының доценті.

Мамандық шифрі: 010200 – Математиканы оқыту әдістемесі

Диссертация тақырыбы: «Негізгі мектеп оқушыларыңы математикалық ұғымдарды қалыптастыру» (1997);

Жұмыс өтілімі: жалпы – 50 жыл, педагогикалық – 46 жыл.

Научные достижения: монография авторы, 31 оқу құралы, шамамен 135 жарияланым шыққан Ресейде, Қазақстанда;

Ғылыми жетістіктері: Халықаралық, республикалық және өңірлік деңгейдегі өткен ғылыми конференцияларға қатысты. Астана, Алматы және басқа да қалаларда халықаралық ғылыми форумдарға да қатысты. Соңғы 5 жылда: 3 оқулық ; 6 мақала.

Оқылатын курстар: « Стандартты емес есептерді шешу практикумы», «Математиканы оқыту әдістемесінің қосымша тараулары».

Ғылыми қызығушылығы: логика, математика тарихы.

Марапаттары және атақтары: Ы. Алтынсарина атындағы белгі

Қауымбек Индира Сейтбекқызы

Т.А.Ж.: Қауымбек Индира Сейтбекқызы

Негізгі мамандығы: «Математик. Инженер-программист», КарГУ им. Е.А.Букетова (1999 г.).

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: педагогика ғылымдарының магистрі

Лауазымы: аға оқытушы

Мамандық шифрі: 0102 –қолданбалы математика

Диссертация тақырыбы: Магистерлік: Мектептің алгебра курсында оқу тақырыптарының интеграциясына арнайы бағдарламалар қолданудың педагогикалық негіздері (теңдеулер мен теңсіздіктер мысалында)

Жұмыс өтілімі: жалпы – 18 жыл, педагогикалық – 12 жыл.

Ғылыми жетістіктері: 27 мақала жарияланды.

Біліктілікті жоғарылату туралы мәлімет:

Ғылыми зерттеу бағыты:

Жобаларға қатысу:

Марапаттары және атақтары:

Қосыбаева Умітжан Аманкелдықызы

Т.А.Ж. Қосыбаева Умітжан Аманкелдықызы

Негізгі мамандығы: «Қолданбалы математика», ҚарМУ (2001 ж).

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: кандидат педагогических наук, доцент.

Лауазымы: доцент.

Мамандық шифрі: қолданбалы математика

Диссертация тақырыбы: кандидаттық: «Жоғары оқу орнында интеллектуалды жүйелерге оқытудың педагогикалық негіздері » (2010);

Жұмыс өтілімі: жалпы – 15 жыл, педагогикалық – 15 жыл.

Ғылыми жетістіктері: 6 магистрантты дайындады.

Монография авторы, 1 оқу құралының, 90-ға жуық басылымдардың, Ресей, Болгария, 3 электронды оқулықтар арасында шыққан;

Соңғы 5 жылда: 2 электрондық оқулық; 32 мақала жарияланды.

Халықаралық, республикалық, аймақтық деңгейдегі халықаралық ғылыми конференцияларға қатысты.

Оқылатын курстар: «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар», «Математикадан сыныптан тыс жұмыстар», «Элементар математика», «Математика».

Ғылыми қызығушылығы: ИК математиканы оқыту әдістемесін қолданып отыру

Біліктілікті жоғарылату туралы мәлімет: “Заманауи математиканың іргелі мәселелері” 20 ақпан 2017ж.

Жобаларға қатысу:

Марапаттары және атақтары:

Оразбекова Раушан Асансеитқызы

Т.А.Ж.:Оразбекова Раушан Асансеитқызы.

Базалық мамандық: «050601 – Математика», Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті., бітірген жылы – 2009.

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы:педагогика ғылымдарының магистрі.

Лауазымы: оқытушы.

Мамандық шифрі: 050601 – Математика.

Магистрлік диссертация тақырыбы: «Мектептегі геометрия курсында «Геометриялық салулар» тақырыбын оқыту әдістемесі» (2013).

Жұмыс өтілі: 3 жыл.

Ғылыми жетістіктері: Соңғы 5 жылда 6 мақала жазылды.

Оқитын курстары: «Информатика», «Жоғарғы математика», «Математика».

Ғылыми қызығушылығы:математиканы оқытудағы білім берудің жаңа технологиялары.

Сейтимбетова Айгерим Байдуллаевна

Т.А.Ж. Сейтимбетова Айгерим Байдуллаевна

Негізгі мамандығы: «Информатика», ҚарМУ (2013 ж.).

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: информатика магистрі.

Лауазымы: оқытушы.

Мамандық шифрі: Информатика.

Диссертация тақырыбы: Магистерлік: «Web технологиясы» (2015);

Еңбек өтілімі: 4 жыл.

Ғылыми жетістіктері: 2015 – 2019 жылдар аралығында 18 мақала, 3 оқу-әдістемелік кешен, 4 мультимедиалық көрсетілім; «Information and Communication technologies» пәні бойынша СӨЖ тапсырмаларды жүзеге асыру бойынша әдістемелік нұсқаулар жарық көрді.

Оқитын курстары: ”Information and communication tehnologies”

Біліктілікті жоғарылату туралы мәлімет:

“Succes sfully completed the course «Practical engineering» (сертификат, Чехия, 2014)

«Школа лекторского мастерства» (сертификат, Қарағанды, Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, 2017)

«Разработка электронных учебных пособий» (сертификат, Қарағанды, Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, 2018)

“Жоғары оқу орындарының химия және информатика оқытушыларың ағылшын тіліне қарқынды оқыту” (Қарағанды, Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, 2019);

Ғылыми қызығушылығы: жаңа ақпараттық технологиялар.

Смаилова Айжан Сагиндыковна

Т.А.Ж. Смаилова Айжан Сагиндыковна

Негізгі мамандығы: 050703 «Ақпараттық жүйелер», бакалавр 2009ж.

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: жаратылыстану ғылымдарының магистрі.

Лауазымы: оқытушы.

Мамандық шифрі: 050703 «Ақпараттық жүйелер».

Магистерлік диссертация тақырыбы: «Балқытылған жүйелер құрылымдық қасиетін болжауда бағдарламалық кешенді әзірлеу», 2017ж;

Еңбек өтілімі: 4 жыл.

Ғылыми жетістіктері: 2015-2019 жылдар аралығында 10 ғылыми мақала жарияланды.

Оқитын курстары: ”Information and communication tehnologies”

Біліктілікті жоғарылату туралы мәлімет:

“Successfully completed the course «Practical engineering» (сертификат, Чехия, 2017)

«Дәріс беру шеберлігі» (сертификат, Қарағанды, ҚарМУ, 2017)

«Электрондық оқу құралдарды әзірлеу» (сертификат, Қарағанды, ҚарМУ, 2018)

Ғылыми қызығушылығы: математиканы және информатиканы оқытудағы білім берудің жаңа технологиялары.

Турдыбекова Кенжеш Майляевна

Т.А.Ж.Турдыбекова Кенжеш Майляевна

Негізгі мамандығы: «Математика», КарГУ им.Е.А.Букетова (1984 г.).

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: нет

Лауазымы: аға оқытушы

Мамандық шифрі: 01.00.01 Математика.

Жұмыс өтілімі: жалпы – 33 жыл, педагогикалық – 33 жыл.

Оқитын курстары: «Информациялық коммуникациялық технологиялар», «Математика».

Біліктілікті жоғарылату туралы мәлімет: 19.01.2013 Кредиттік және қашықтықтан оқыту технологиялары жағдайында қолданбалы дидактикалық оқу-әдістемелік материалдары мен оқыту әдістерін құрастыру, (Е.А.Букетов атындағы ҚарМУ); 22.05.2014 – семинар Thomson Reuters ресурстары бойынша ғылыми зерттеулер үшін: Платформа Web of Science, Journal Citation Reports (Е.А.Бокетов ҚарМУ.); 25.05.2015-03.06.2015 (Негізгі принциптері университет оқытушыларының біліктілігін арттыру бағдарламасы ҚР Жоо педагогикалық мамандықтар, АҚ “БАҰО “Өрлеу”; Испания, Валенсия политехникалық университеті); 15-23 қыркүйекте 2016 – базалық және кеңейтілген семинарлар компанияның Thomson Reuters ресурстары бойынша ғылыми зерттеулер үшін; 01.11.2016-20.12.2016 –”Қарқынды оқыту оқытушы химия және информатика жоғары оқу орындарының ағылшын тілі” курсы.

Ғылыми қызығушылығы: жаңа ақпараттық технологиялар.

Толеуханова Раушан Жумагазиевна

Т.А.Ж.Толеуханова Раушан Жұмағазықызы

Негізгі мамандығы:«Математика», Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ (1994 ж.).

«Ақпараттық жүйелер», Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ (2010 ж.)

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: жоқ.

Лауазымы: аға оқытушы.

Мамандық шифрі: 01.01.01 Математик. Оқытушы.

5В070300 Техника және технологиялар бакалавры

Жұмыс өтілімі: жалпы – 23 жыл, педагогикалық – 21 жыл.

Ғылыми жетістіктер: 5 оқу және әдістемелік құралдардын авторы, Англия, Чехия, Болгария, Украина, Ресей, Қазақстанда жарық көрген 48 публикация;

Соңғы 5 жылда: 2 оқу құралы; 15 мақала.

Санкт-Петербург, Тамбов, Пенза, Волгоград, Астана, Алматы және басқа қалаларда өткен конференцияларға қатысты.

Ньютон-АльФараби бағдарламасына қатысты (2016 жыл).

Оқитын курстар: «Математика», «Жоғары математика», «Математика тарихы мен методологиясы», «Информатика», «Information and communication technologies», «Педагогикалық іс-тәжірибе».

Біліктілікті жоғарлату:

«Өрлеу», Алматы қ., наурыз 2015 ж.;

Онлайн-оқу «Психолого-педагогические аспекты профессиональной компетентности педагогов в условиях перехода на 12 летнее образование» тақырыбында, ҚазҰПУ Абай атындағы (2015 ж.)

Оқыту курсы «Интенсивное обучение преподавателей информатики вузов английскому языку», Қарағанды қ., ноябрь-декабрь 2016 ж.;

Курс «Фундаментальные вопросы современной математики», Қарағанды қ., февраль 2017 ж.

Ғылыми қызығушылықтар: математик тарихы; математиканы оқытудын заманауи мәселелері мен дербес әдістемелер; жаңа ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мен олардың дамуының тенденциялары.

Жобаларға қатысу: оқушылармен

Атақтар мен марапаттар: Е.А.Бөкетов атындаға ҚарМУ-дың алғыстары.

Оразгалиева Меруерт Аршыновна

Т.А.Ж.Оразғалиева Меруерт Аршыновна

Негізгі мамандығы: «Ақпараттарды өңдеу және басқарудың автоматтандырылған жүйелері», Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті (2002 ж.).

Лауазымы: аға оқытушы

Жұмыс өтілімі: 11 жыл.

Ғылыми жетістіктері: 2015-2018 жылдар аралығында 14 ғылыми мақала жарияланды.

Оқитын курстары: «Информациялық коммуникациялық технологиялар», «Математика».

Біліктілікті жоғарылату туралы мәлімет:

1. «050109-Математика» мамандығы бойынша ДШМ (сертификат, ҚарМУ, 2009)

2. «Дәріс шеберлік мектебі» семинары аясында дәрістердің толық курсы (сертификат, ҚарМУ, 2015)

3. «Изучите HTML и CSS за несколько часов” (сертификат, Ресей, 2016)

4. “Educational management” (сертификат, Чехия, 2016)

5. «Үштілді білім» (сертификат, Қазақстан, 2017)

6. «Projects and Programmes.Международные программы и проекты» (сертификат, Қазақстан, 2018)

7. «Разработка электронных учебных пособий» (сертификат, ҚарМУ, 2018.)

8. «Microsoft Excel 2007 в объеме 72 часов» (сертификат, Ресей, 2018)

9. «Английский язык в объеме 72 часов» (сертификат, Ресей, 2018)

10. Международный педагогический портал “Солнечный свет” (сертификат, Ресей, 2018)

Ғылыми қызығушылығы: жаңа ақпараттық технологиялар.

Шаматаева Назгуль Куанышовна

Т.А.Ж. Шаматаева Назгуль Куанышовна

Негізгі мамандығы: «Математика», Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, (2006ж.).

Қызметі: аға оқытушы

Жұмыс өтілімі: 13 жыл

Оқылатын пәндер: математиканы оқыту әдістемесі, математикалық есептерді шешу практикумы, математиканы тереңдетіп оқыту сұрақтары, элементар математиканың қосымша тараулары, информатика, стандартты емес есептерді шешу практикумы, мектеп курсында оқу үдерісін ұйымдастырудың инновациялық технологиялары.

Біліктілікті жоғарылату туралы мәлімет:

14.10.2014-28.10.2014ж. Чехия политехникалық колледжінде тәжірибелік машықтанудан өтті. Прага, Чехия.

18.09.2017-14.10.2017ж. Новосибирскідегі (Ресей) Новосибирск мемлекеттік университетінде тағылымдамадан өтті.

Ғылыми жетістіктері: 2014-2018 жылдараралығында 1 монография, 27 ғылыми мақала жариялады. Қазақстандағы халықаралық конференцияларға қатысты.

Шегирова Дамели Какимовна

Т.А.Ж. Шегирова Дамели Какимовна

Негізгі мамандығы: «Математика, Оқытушы», бітірген жылы – 1982, Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ

Қызметі:аға оқытушы

Жұмыс өтілімі:33 жыл

Оқылатын пәндер: математиканы оқыту әдістемесі, математикалық есептерді шешу практикумы, математиканы тереңдетіп оқыту сұрақтары, элементар математиканың қосымша тараулары, информатика, стандартты емес есептерді шешу практикумы, мектеп курсында оқу үдерісін ұйымдастырудың инновациялық технологиялары.

Біліктілікті жоғарылату туралы мәлімет: 2005ж., 2007ж., 2012ж., 2013ж. (Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ – дың БЖФ); 2014ж. Қазақстан Республикасының ЖОО педагогикалық мамандықтарының оқытушыларының біліктілігін арттыру “ӨрлеуБАҰО” АҚ Алматы; 2015ж. “Назарбаев Зияткерлік мектептері” ДББҮ Педагогикалық шеберлік орталығы Кембридж университетінің Білім беру факультетімен бірлесіп әзірлеген ҚР педагог кадрларды даярлайтын тренерлік курс, Астана.

Ғылыми бағыты: білім берудің жаңа технологиялары, заманауи ақпараттық технологиялар

Ғылыми жетістіктері:30 мақала, 2 тезис, 2 – электронды оқулық , 7 информатика пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен және 10 – математика пәні бойынша бойынша оқу-әдістемелік кешен, информатика пәні бойынша әдістемелік нұсқау баспаға шығарылды.

Шульгина-Таращук Алевтина Сергеевна

Т.А.Ж.: Шульгина-Таращук Алевтина Сергеевна

Негізгі мамандығы: «Математика», ҚарМУ (2001).

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: магистр математики.

Лауазымы: оқытушы

Мамандық шифрі: Математика

Диссертация тақырыбы: Фурье қатары

Жұмыс өтілімі: жалпы – 14 жыл, педагогикалық – 14 жыл.

Ғылыми жетістіктері: 20-дан астам басылымдар, АҚШ-та, Ресейде шыққан. Қазақстанда шыққан. БҒСБК ҚР жинақтарында да ғылыми басылымдардағы мақалалар, РИНЦ базалары, тезистер, конференциялар, соның ішінде – ағылшын тілінде шыққан.

Халықаралық ғылыми конференцияларға қатысқан, республикалық және өңірлік деңгейде өткен Мәскеуде, Қазанда, Алматы және басқа да қалаларда.

Оқылатын курстар: «Информациялық коммуникациялық технологиялар», (ағылшын тілінде), «Математика», «Жоғарғы математика 1», «Жоғарғы математика 2», «Математика 1», «Математика 2», «Математиканы тереңдетіп оқыту сұрақтары (алгебра)», «Математиканы тереңдетіп оқыту сұрақтары (геометрия)»

Біліктілікті жоғарылату туралы мәлімет: On-line семинарлар, Thomson Reuters ғылыми зерттеулер тақырыптары бойынша: “Web of Science Платформасы”: негізгі мүмкіндіктерді іздеу”, “Платформа Web of Science: кеңейтілген мүмкіндіктері” (қыркүйек, 2016). Екінші жоғары білім мамандығы “Есеп және аудит”. 2016 ж. Оқыту шетел тілдері факультетінде ” мамандығы бойынша “Шет тілі”.

Ғылыми қызығушылығы: математикалық модельдеу, инновациялық технологиялар, экономикадағы математика.