Кафедра оқытушылары педагогикалық қызметтен бөлек ғылыми-зерттеу жұмыстарымен де айналысады. Ғылыми-зерттеу жұмысы кафедрада екі бағытта жүргізіледі: математика оқытушыларының кәсіби қызметінде заманауи білім технологиялары (ҚР жоғары оқу орындарының педагогикалық мамандықтағы студенттеріне) және жоғары математика обысындағы зерттеулер.

Кафедра оқытушылары жыл сайынғы ҚарМУ және басқа да жоғары оқу орындарында, жақын және алыс шет елдерде өткізілген конференцияларға қатысады. Оқытушылар кафедраның негізгі пәндері бойынша орыс және мемлекеттік тілдерде оқу-әдістемелік материалдар дайындады және баспадан шығарды. Математиканы оқыту әдістемелері мәселелері бойынша арнайы курстар, оқу-әдістемелік ұсыныстар жасалуда. Кафедрада оқытушыларға арналған «Математиканы және информатиканы оқыту әдістемелері мәселелері» атты семинар жұмыс істейді. 2002 жылы ММӘ кафедрасының доценті Н.Қ.Сыздықова 01.01.01- математикалық талдау мамандығы бойынша кандидаттық диссертация қорғады, 2005 жылы экономика мәселелері бойынша аға оқытушы Асенова А.Е. және доцент Мусанова А.К. защитили кандидаттық диссертация қорғады.

2010 жылы 3 оқытушы кандидаттық диссертация қорғады:

  • Аға оқытушы У.М.Қосыбаева «Жоғары оқу орнында студенттерді интеллектуалды жүйелер бойынша даярлауды жетілдіру» тақырыбында, 13.00.08 – Кәсіби білім беру теориясы мен әдістемесі.
  • Аға оқытушы Д.М.Ахманова «Граничные задачи для спектрально-нагруженного параболического оператора с приближением линии нагрузки к временной оси в нуле или на бесконечности» тақырыбы бойынша. 01.01.02 – Дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика.
  • Аға оқытушы А.Ш.Кажикенова «Разработка обобщенной полуэмпирической модели вязкости жидких металлов на основе концепции хаотизированных частиц с учетом степени ассоциированности кластеров» тақырыбы бойынша 05.16.08 – Металлургиялық үдерістер теориясы.

Кафедра оқытушылары математика сабақтарында замауи технологияларды қолдану, математикадан on-line сабақтар өткізу мәселелерімен айналысады.

2014 жылы доцент Кажикенова А.Ш «Кластерно-ассоциатная модель температурной зависимости вязкости жидких металлов на основе концепции хаотизированных частиц» атты монография шығарды.

2016 жылы доцент Косыбаева У.А. «Интеллектуалды жүйелер негізінде студенттердің танымдық іс-әрекеттерін жетілдіру» атты монография шығарды.

2016 жылы аға оқытушылар Бейсенова Д.Р. және Искаков С.А. 6D060100 – Математика мамандығы бойынша сәйкес Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ және Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ докторантураға түсті, ал Зулхажав А. 6D060100 – Математика мамандығы бойынша PHD докторы атанды.

Кафедра Қазақстандағы жоғары оқу орындарымен тығыз байланыста.

Аға оқытушы Кервенев Кабылгазы Ережепұлы Семей қаласындағы (2015 ж. сәуір) 5В010900-Математика мамандығы бойынша республикалық семинарда

Студенттердің ғылыми жұмыстары нәтижесі

5В010900-Математика мамандығының студенті Нуртай Гульманов: «Ломоносов-2012» ММУ филиалының ғылыми-практикалық конференциясының III дәрежелі диплом иегері.

5В010900-Математика мамандығының студенті Бекежанова А.К.: 1) 2014 жылы 11 сәуірде өткен Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ (Астана) «Ғылым күніне» арналған «Ғылым және білім 2014» IX халықаралық ғылыми конференциясының I дәрежелі диплом; 2) академик Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ (27-28 наурыз 2013 ж.) «Букетов оқулары -2013» студенттер мен магистранттардың ғылыми-практикалық конференциясында «Жұмыстың практикалық құндылығы» наминациясы бойынша II дәрежелі диплом және ақшалай сыйлық. Ғылыми жетекші профессор Акишев Г.А.

5В010900-Математика мамандығының студенті Естаев Д.Е.: 1) «Ғылым әлемі» (17-19 сәуір 2013 ж.) студенттер мен магистранттардың халықаралық ғылыми-практикалық конференциясында I орын I дәрежелі диплом//Ал-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті – Алматы, 2013; 2) қатысушы сертификаты: Екі еселі қатардың жинақталуының Коши белгісінің жалпы түрі //«Козыбаев оқулары – 2013: Казахстан в мировых культурно-цивилизационных процессах»: Халықаралық ғылыми-практикалық конференция (15 қараша 2013 ж.).- Петропавл, 2013. Ғылыми жетекші профессор Акишев Г.А. II дәрежелі диплом иегері

Жыл сайын студенттер мен магистранттар «Букетов оқулары -2013» ғылыми-практикалық конференциясына белсенде қатынасады.

2016 жылы М-301 тобыны студенті Балбаева А.М. «Оригинальность идеи» номинациясының диплом иегері болды.

Балтабаева А.М. дипломы 2016 жылы 4 курс студенті Әбек А. Т.Г.Мустафин атындағы сыйақы иегері.

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған «Математика, механика және информатиканың өзекті мәселелері» Халықаралық ғылыми конференциясында Әбек А., 2-ші курс магистранттары Мамытова А. , Саткаримов А. әр түрлі наминациялардан мадақтамалар алды.

«Баяндаманың өзектілігі» нoминациясындағы Әбек А. мадақтамасы

Грамота «Баяндау шеберлігі» номинациясындағы магистрант А. Саткаримовтың мадақтамасы